E cigg för att sluta röka

När du ska sluta röka så finns det ett märke på e cigg som står ut ifrån dom flesta andra varumärken och modeller. Ecocig ett Svenskt företag i Sverige har jobbat i över 5 år med att ta fram en riktigt bra och välrenommerad och billig e cigg. LSS startpaket från ecocig är ett jätte bra alternativ till vanliga cigaretter och fungerar perfekt för den som vill sluta röka.

E-cigg föreskrifter för konsumentprodukter

Översikt
Tobakvaredirektivet 2014/14 / EU (TPD) införde nya regler för nikotinhaltiga elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (artikel 20) från och med maj 2016. MHRA är den behöriga myndigheten för anmälningsordningen för e-cigaretter och påfyllningsbehållare i Storbritannien och ansvarar för att genomföra majoriteten av bestämmelserna enligt artikel 20.

TPD införde nya regler som säkerställer:

miniminormer för säkerhet och kvalitet för alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare (annars kallas e-vätskor)
Denna information ges till konsumenterna så att de kan fatta välgrundade val
En miljö som skyddar barn från att börja använda dessa produkter.
De nya kraven:

begränsa e-cigarettankar till en kapacitet av högst 2 ml
begränsa den maximala volymen e-vätska till salu i en påfyllningsbehållare till 10 ml
begränsa e-vätskor till en nikotinstyrka av högst 20 mg / ml
kräva nikotinhaltiga produkter eller deras förpackningar för att vara barnsäker och manipulera tydligt
förbjuda vissa ingredienser inklusive färgämnen, koffein och taurin
Inkludera nya märkningskrav och varningar
kräva att alla e-cigaretter och e-vätskor anmäls till MHRA innan de kan säljas
Konsumenter och vårdpersonal kan rapportera biverkningar och säkerhetsproblem med e-cigaretter eller påfyllning av behållare till MHRA genom det gula kortrapporteringssystemet. Du kan även rapportera produkter som misstänks vara defekta eller inte uppfyller dina lokala handelsstandarder eller till TPDsafety@mhra.gov.uk.

Förenade kungarikets tobaks- och tillhörande produktförordning 2016 implementerar TPD i Storbritannien och trädde i kraft den 20 maj 2016. Del 6 i förordningen innehåller krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Förordningarna inför krav för producenter av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. En producent är den som tillverkar eller importerar dessa produkter eller som märker någon produkt som egen. Tillverkare måste lämna information om sina produkter till MHRA genom en europeisk gemensam inträdesport (EU-CEG) anmälningsportal.

Återförsäljare behöver inte lämna in information för produkter som de säljer såvida de inte heller kvalificerar sig som producent. Återförsäljare hade fram till den 20 maj 2017 att sälja via lager av produkter som inte uppfyller kraven på märkning och produktkomposition i TPD.

TPD omfattar inte nikotinhaltiga produkter som är godkända som läkemedel. Ytterligare information om licensiering av dessa produkter som läkemedel finns här

Inlämnad produkter
En lista över produkter som har anmälts till MHRA via EU-CEG finns här:

 

Vi behandlar inlämningar för produkter som har skickats till MHRA via EU-CEG i datumbeställning och uppdaterar listan varje vecka.

Vi förväntar oss att listan ska vara användbar för återförsäljare, konsumenter och handelsstandarder för att kunna verifiera företag och varumärken av e-cigaretter och påfyllningsbehållare (e-vätskor) som har anmälts till MHRA. Om det finns fler än 20 märkesvarianter, klicka på cellen för att se detaljer om eventuella ytterligare märken.

Vi förväntar oss att kunna publicera fullständigare information från EU-CEG-portalen om varje produkt i framtiden.

Enligt TPD är det producentens ansvar att se till att deras produkter uppfyller TPD-kraven. Vi kontrollerar för tillfället underrättelser som lämnats under övergångsperioden för fullständighet och verifiering av TPD-överensstämmelse med producenter. Om denna granskning har slutförts registreras produktens TPD-överensstämmelsestatus som “deklarerad” för att ange att anmälan är klar och produkten har deklarerats av tillverkaren.

Rådgivning för producenter
Att sätta en ny produkt på den brittiska marknaden
Producenter av nya e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste lämna in en anmälan till MHRA sex månader innan de avser att sätta sin produkt på den brittiska marknaden. När din anmälan har publicerats i listan på vår hemsida nedan kan du starta din produkt i Storbritannien. Om din anmälan har publicerats behöver du inte vänta på att resten av 6 månadersperioden löper innan du lägger din produkt på den brittiska marknaden.

En produkt som har ändrats väsentligt kommer att räknas som en ny produkt och måste också följa denna process. Ytterligare information om vad som kvalificeras som en väsentlig modifiering finns i guiden om inlämningstyp nedan.

Om tillverkaren har lämnat in en brittisk anmälan för den specifika produkt du importerar behöver du inte skicka in en duplicerad anmälan. På samma sätt, om tillverkaren har meddelat detaljer om en produkt som du har märkt på nytt, och ditt varumärke finns listat i tillverkarens meddelande, behöver du inte skicka in en duplikat meddelande.

Produkter som redan finns på den brittiska marknaden
Producenter av alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare som omfattas av TPD och som släpptes ut på marknaden före den 20 maj 2016 hade fram till den 20 november 2016 en anmälan till MHRA.

Rapportering av säkerhetshänsyn
E-cigarettproducenter måste informera MHRA om de har anledning att tro att en anmälningsbar produkt är osäker, inte av god kvalitet eller inte i överensstämmelse med TPD-föreskrifterna och ger information om risken för människors hälsa och säkerhet och eventuella korrigerande åtgärder. E-cigarettproducenter ska anmäla MHRA via e-post till TPDsafety@mhra.gov.uk.

Handelsstandarder organ har verkställighetsansvar enligt lagstiftningen och MHRA arbetar med dem för att säkerställa acceptabla säkerhetsstandarder.

Märkning och broschyrer
Regel 37 i förordningen om tobaksvaror och tillhörande produkter 2016 innehåller krav på märkning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. För ytterligare råd om märkning eller e-flytande produkter läs Märkningsvägledningen (PDF, 85.2KB, 2 sidor)

Vår tolkning av artikel 20.4 i Tobaksproduktdirektivet (TPD) är att alla ingredienser i produkten bör anges på etiketten där de används i mängder av 0,1% eller mer av den slutliga formuleringen av e-vätskan. Om en smakämne innehåller flera komponentkemikalier anser vi att det är acceptabelt att beskriva ingrediensen på etiketten med namnet på smaken, till exempel “jordgubbsmak”. Av konfidentialitetsskäl kan företagen välja att beskriva enskilda ingredienser som används i kvantiteter under 0,1% av den slutliga formuleringen per kategori, till exempel “andra aromämnen”.

Detta råd gäller endast produktetiketter, och en fullständig förteckning över ingredienser i smakämnet måste ingå i anmälningar via EU-CEG.

TPD kräver också att förpackningar innehåller en informationsbroschyr om säker användning av produkten. Vi uppmuntrar dig att se till att dina broschyrer innehåller lämpliga råd om produktlagring, särskilt om hur du ser till att batteriet inte fungerar.

Om all obligatorisk information om bipacksedel kan passa på enhetens förpackning och annan märkning i förpackningen utan att konsumenten är läsbar, är vår tolkning av TPD att förpackningen kan anses vara inkluderad i bipacksedeln och en separat bipacksedel är inte nödvändig.

Ytterligare lagstadgade märkningskrav kan också gälla, till exempel Europeiska förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen (CLP).

Om din e-cigarettprodukt inte innehåller nikotin när den säljs men kan användas för att innehålla nikotin, måste varningsanvisningen “denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne” fortfarande användas. För att ge konsumenterna tydligare, rekommenderar vi intilliggande ordalydelse (inte en del av boxningsvarningen), så att varningen gäller när produkten används som konstruerad och laddad / fylld med nikotinhaltig vätska. Varningsmeddelandet bör ingå i alla anmälda e-cigarettprodukter.

Råd för återförsäljare
Om du säljer e-cigaretter och / eller påfyller behållare i detaljhandeln till allmänheten, måste du vara medveten om övergångsperioderna för genomförandet av de nya reglerna:

Den 20 maj 2017
Du kommer att behöva ta bort från eventuella återstående lager av produkter som inte överensstämmer med TPD.

Från 20 maj 2017
När du köper nya leveranser av någon e-cigarett eller e-flytande produkt, kontrollera att uppgifter om anmälan för produkten har publicerats i listan över inlagda produkter.

Om du inte hittar produkten på MHRA-webbplatsen, fråga din leverantör för att bekräfta att produkten överensstämmer med TPD och har blivit anmäld till MHRA. Om en producent inte har anmält produkten eller den inte överensstämmer med TPD, får de inte lämna den till dig.

Är du också en producent?
Som återförsäljare behöver du inte anmäla några produkter du säljer om du inte är också en “producent” av produkten. En producent är den som tillverkar eller importerar e-cigaretter eller påfyllningsbehållare och alla som märker dem som egna. Om du kvalificerar dig som producent, se övergångsperiodens vägledning för producenterna ovan. Om du importerar eller byter varumärke, kolla med din leverantör om de redan har gjort en brittisk anmälan för den specifika produkten du säljer. Om de har gjort det behöver du inte skicka in en duplicerad anmälan. Nikotinbasvätska. TPD-kraven på nikotinkoncentration (max 20 mg / ml) och presentationsstorleken (10 ml maximalt för påfyllningsbehållare och 2 ml max för e-cigaretter) gäller för produkter som säljs till slutkonsumenter (oavsett om slutkonsumenten avser att ändra produkten). Kraven gäller inte “handelsförsäljning”, dvs där du säljer industrikvantiteter till ett annat företag och försäljningen är inte riktad till en konsument. Men för all försäljning (handel och konsumenter) får tankkapaciteten hos en återfyllningsbar e-cigarett inte överstiga 2 ml.

E cigg säkerhet och ansvar

E-cigaretter har haft en massiv ökning i popularitet sedan 2012 med över 6,1 miljoner människor i Europa som slutar tobak tack vare dessa enheter. Som en av de främsta orsakerna till att människor vill sluta röka är risken för deras hälsa och de negativa hälsoeffekterna som orsakas av rökning är det naturligt att fråga, är e-cigaretter dåliga för dig, är e-cigaretter skadliga och är e-cigaretter säkra att använda?

Vi har sammanställt den mest relevanta och aktuella informationen om detta ämne så att du kan fatta ditt eget beslut baserat på fakta. All information som presenteras i denna artikel hänvisas till med länkar så att du kan klicka igenom hyperlänkarna för att se källor för all information som presenteras i den här artikeln.

Fakta om e cigaretter

Det finns ingen rök från e cigaretter. Det finns ingen bränning eller förbränning, så det finns ingen kolmonoxid (en av de mest skadliga delarna av rökningstobak). (1)
Det är nästan säkert ingen risk för att andra gången vapar. (2)
Majoriteten av e-vätskan är propylenglykol och vegetabilisk glycerin som generellt betraktas som säker (GRAS) av FDA. (3)
95% mindre skadlig för din hälsa än vanliga cigaretter enligt Public Heath England. (4)
Vad finns i E-cigaretter? Vad är vätskan i E-cigaretter? Vad är rök från E-cigaretter?

Röket från e-cigaretter är faktiskt ånga. Denna ånga är gjord av en vätska i e-cigaretter. Detta kallas e flytande och består av propelyenglykol, vegetabilisk glycerin, smakämne och nikotin. (5)

e cigg startpaket

Propelyenglykol: Denna vätska är vad som bär smaken och nikotin i e-vätska och producerar också dimma. Den används i tusentals olika produkter, inklusive kosmetika, mat, ventilationssystem, rökmaskiner och astmainhalatorer.

Vegetabilisk glycerin: Detta är tjock, luktfri vätska som ger den täta, dimmiga ångan från e-vätska. Den används i många olika saker, inklusive mat och droger.

Smaksättning: Det finns bokstavligen tusentals olika smakämnen i e-vätska, från traditionell tobak till kycklingmak och glass. Dessa är livsmedelsaromer som används i matlagning, bakning och i livsmedelsprodukter från företag som vi köper varje dag.

Nikotin: Det här är den beroendeframkallande ingrediensen som också finns i tobaks cigaretter. Det är klassat som en stimulans och en avslappnande. Det ökar ämnesomsättningen och minskar hunger (6) och kan orsaka känslor av både vakenhet och avkoppling. (7)

Faror med E-cigaretter, hur säkra är E-cigaretter

Hur dåligt är E Cigs Jämfört med CigarettesE cigs är ett verktyg för minskning av skador. Skadminskning innebär att de kommer att leda till mindre skador än rökningstobak. Det betyder inte att de inte har några hälsorisker eller är helt säkra.

Huvudfrågan när man frågar är e cigaretter säker är att det inte finns några långsiktiga uppgifter om användningen av dessa produkter. Eftersom de är relativt nya är data om långsiktig användning inte tillgänglig. Men de flesta av sakerna i e-cigaretter har data i samband med deras användning. Ingredienserna i e-vätska är säkra till konsum, exklusive nikotin i tillräckligt stora mängder. Men det betyder inte att inandning av dessa delar garanteras vara säker.

Propelyenglykol: Licensierad för långvarig och hög volym inhalation enligt anställningshälsoorganisationer och har dokumenterats vara olycksfallsfri i 70 år. Faktum är att PG kan vara en kraftfull avskräckning mot lunginflammation, influensa och andra andningsvägar vid inandning. (8)

Vegetabilisk glycerin: Detta har också använts vid inhalationsmedicinering sedan 2000 och är nästan säkert säkert att användas på detta sätt.

Nikotin: Även om den förekommer i tobaksrök är detta inte den del som orsakar cancer eller hjärtsjukdom. (9) Studier har gjorts på hög nivåer av nikotininhalation, vilket visar att det inte ökar dödligheten. (10) Detta är dock ett läkemedel och giftigt i stora mängder. Nikotin närvarande i e-vätska är i koncentrationer som är mycket lägre än kan orsaka allvarlig skada vid inandning. (11) Försiktighet bör vidtas för att undvika att stora mängder används. Håll alltid e-vätska borta från barn och husdjur med skyddslocken säkrad.

Smak: Smak är verkligen den enda okända delen av inandningssäkerheten i ånga och cigaretter. Även om de är helt säkra för intag, har de aldrig använts i inhalationsanordningar så det finns inga långsiktiga uppgifter om deras säkerhet. Matsmakar kan bestå av hundratals olika kemikalier för att återskapa vissa smaker och vid höga temperaturer kan producera potentiellt giftiga kemikalier. Men alla aktuella studier tyder på att nivån av dessa giftiga kemikalier inte är tillräckligt hög för att orsaka betydande skador.

Vad är E cigarett biverkningar och hur illa är e cigaretter för din hälsa?

Är e cigaretter dåliga för dina lungor? Är E-cigaretter dåliga för ditt hjärta?

E-ångcigaretter kan minska lung- och myokardfunktionen, öka inflammationen och ha giftigt innehåll men i mycket lägre utsträckning än brännbara cigaretter i praktiskt taget alla fall. (13) Om du har något aktuellt eller befintligt hjärta eller lungtillstånd ska du rådfråga din läkare före användning och fråga är e-cigaretter säkert att använda.

Nikotinhälsorisker i E-cigaretter

Nikotin stimulerar centrala nervsystemet och höjer din hjärtfrekvens, andning och blodtryck. Men om du är en nuvarande rökare använder du redan nikotin och utsätts för dessa hälsorisker. Nikotin orsakar inte cancer och är inte ansvarig för tobakens cancerframkallande effekter. (14)

Är nikotinfria E-cigaretter dåliga för dig

Nikotin och cigaretter är ganska lika säkra som nikotininnehållande. Detta beror på att nikotin i sig och i små mängder inte har allvarliga långsiktiga hälsoeffekter. Så e cigaretter utan nikotin är runt samma säkerhetsnivå som nikotin innehållande sådana.

Hur dåligt är E Cigs Jämfört med Cigaretter

är-e-cigaretter-säker Med all information som beaktas är den allvarligaste punkten som bör beaktas inte e-cigaretter säkra, men hur dåliga är e-cigarrer jämfört med cigaretter. Nästan allt vi konsumerar på en daglig basis är dåligt för oss på ett eller annat sätt. Även för mycket syre skulle döda dig och att äta för många bananer skulle göra detsamma. Rökare bör inte börja använda e-cigaretter eftersom de nästan säkert skulle ha någon effekt på din hälsa, oavsett hur liten det är. Men om du är en nuvarande rökare eller ex-rökare med stor sannolikhet att återfalla, är den allvarliga frågan att e-cigaretter är hälsosammare än tobak och är e-cigaretter lika dåliga som cigaretter?

E Cigs vs Cigarettes

Public Heath England frågade är e cigaretter säkra och studerade alla fakta. De slutsatsen att e-cigaretter är minst 95% mindre skadliga för din hälsa än vanliga cigaretter. (15) De innehåller ingen kolmonoxid, vilket är en av de mest dödliga sakerna i tobaksrök. (16) Det finns nästan ingen risk för andrahandsrök / ånga från e-cigaretter gör dem mycket hälsosammare för människor runt dig. (17) Om du är en nuvarande rökare har du 2 av 3 chans att dö av att röka. (18) Så slutar du röka just nu, om det blir kallt Turkiet, använder NRT eller använder e-cigaretter ökar massivt din chans att leva längre och vara hälsosam.

Om du är redo att göra förändringen genom att prova e-cigaretter och gå med i miljontals ex rökare som har slutat med dessa enheter, kan du prova vår senaste enhet: Endura T18 startpaket.

Att resa med e cigg och vaping

Har du någonsin undrat över de regler och regler som gäller att flyga utomlands med din e-cigarett? Om du inte har det, så är det säkert dags att du borstar upp på din lagstiftning så att du inte blir uttråkad vapen någonstans du borde inte. Sätta det på så sätt, du vill inte ta ett plan till någonstans i Sydostasien, ta en snabb träff på din pålitliga e-cig bara för att hamna i trubbel med lagen. Straffet för vapning ut ur vändning i vissa länder varierar från ett slag på handlederna, helt upp till fängelse i vissa fall.

Kan jag bära min e cigg som bagage?

De flesta brittiska flygbolagen låter dig resa med din e-cig men vissa har problem med litiumjonbatterierna. Om du reser med båda är det bäst att hålla batteriet i ditt huvud bagage istället för ditt handbagage. EasyJet, Ryanair och British Airways kommer alla att tillåta dig att resa med små behållare med e-vätska så länge det är under 100ml. Du kan bära detta i ditt handbagage så länge du tömmer det i en klar plastbehållare innan du kontrollerar den. Om du bär kraftfulla batterier, ge dem ett samtal i förväg för att dubbelkontrollera. Våra vänner på Daily Mail rapporterade nyligen ett bagagebrand som startades av ett e-cig-batteri, så kontrollera alltid att det är säkert.

Vapes på ett plan!

Vaping på det faktiska flygplanet är ganska mycket ett no-go-område över hela linjen. Det enda företaget som gör att du kan vape ombord på ett flyg är Ryanair. Men bli inte för upphetsad – Ryanair tillåter dig inte att vape med din egen e-cigarett, du kan bara använda de rökfria cigaretterna som de säljer ombord. Bedömning av recensioner och kommentarer som jag har läst om kvaliteten på dessa produkter, verkar de vara ganska substandard. Om du flyger med Qatar Airways är det troligen bäst att inte ta några risker alls. Människor har arresterats för att vapa på sina flygbolag!

e-cigarett på flygplan

Om du planerar att gå vigilante och smyga i lite vaping medan du är ombord på ditt flyg, var försiktig med att vissa vaping-enheter kommer att utlösa brandlarmet i toaletterna. Vi rekommenderar inte att du gör det, eftersom du kan få böter eller landa dig själv i varmt vatten med ditt flygbolag.

Förvånansvärt är att orsakerna som flygbolag har citerat för att förbjuda användningen av e-cigaretter på flygplan är inget att göra med andrahandsrök, men för att de är rädda kommer det att förvirra andra passagerare och utlösa tobaksrökare att lysa också. Det verkar faktiskt att den brittiska flygbranschen inte köper in i den uppfattningen att begagnad rök från vaping är skadlig – Ganska uppfriskande när man betraktar några av vilseledande berättelser där ute om effekterna av andrahandsvapning.

Vaping i flygplatsen

Lyckligtvis är det inte allt dum och dumhet på flygplatser, vissa flygplatser gör att du kan använda din e-cigarett i utvalda områden. Heathrow har även en vaping lounge där du kan gå och vape i fred utan rädsla för förföljelse. Här är det officiella ordet från Heathrow om användning av e-cigaretter på deras flygplats:

Passagerare får använda elektroniska cigaretter inom våra lokaler, men dessa bör inte användas utanför grindområdet. Om du har för avsikt att bära cigaretter i ditt handbagage, vänligen kolla med ditt flygbolag för att se till att de är tillåtna ombord på flygplanet.
heathrow ecigarettes

Detta gäller dock inte alla flygplatser. Gatwick, Manchester Airport och Birmingham International tillåter inte användning av e-cigaretter någonstans inom terminalbyggnaden. Utländska flygplatser har väldigt olika regler, så börja inte vapa direkt när du landar, fråga en anställd vad policyn är, eller kontrollera i förväg.

Komma igenom Security

Det har inträffat tillfälliga fall där människor har blivit stoppade plötsligt i säkerhet på grund av utseendet på deras e-cigarettapparat. De flesta av dessa fall inträffade för flera år sedan, då e-cigaretter var mindre vanliga. En kvinna blev stoppad eftersom säkerhetslaget trodde att hennes enhet var en kula! Tänk på säkerhetsvaktens perspektiv som inte vet mycket om produkterna. Om du har en konstig utseende som kan ge upphov till misstankar, förklarar du bara för säkerhetspersonalen att du har en e-cigarettanordning i ditt bagage och allt borde vara bra. Din bästa satsning är att koppla bort förstärkaren från patronen och trycka den i facket, så om någon frågar dig kan du snabbt förklara i stället för att säkerhetspersonalen måste titta igenom dina väskor och panik om vad som kan vara inuti.

Tips innan du reser

Köp E-liquid innan du reser – du kanske inte kan köpa den när du är utomlands. Också många främmande länder har inte samma testnivå för produkter som vi har i Storbritannien, så var säker och köp bra vätskor från en välrenommerad brittisk leverantör.
Koppla bort alla dina batterier från dina förstoftare / patroner – detta kommer att göra det enklare att gå igenom säkerheten och kommer att stoppa din e-cig att slå på misstag och använda din mycket nödvändiga batterilivslängd!
Förpacka bara vad du behöver – om du går på en kort semester laddar du inte tillbaka med kassetter, laddare och batteripaket. Detta kommer bara att öka misstanknivåer.
Var beredd att hantera olika attityder mot e-cigaretter – vissa länder är inte lika liberala som Förenade kungariket när det gäller vaping, så se till att du vet vad du pratar om och håll dig lugn om du ifrågasätter.
Kontakta ditt flygbolag i förväg och kontrollera deras regler om e-cigs och enheter.

Använda din e-cig i ett främmande land

Om du planerar att resa utomlands med din e-cigarett, se till att du kolla in de specifika reglerna och reglerna i landet du reser till. Ta en titt på den här webbplatsen för en fullständig sammanfattning av varje lands politik mot e-cigaretter.

Europa

I allmänhet är Europa ganska litet med vaping, men det finns ett eller två undantag. Kontrollera alltid ditt semestermål innan du reser.

 

Dom nya lagarna om e-cigaretter och e cigg

Elektroniska cigaretter 2016 – Hur E-cig Englands-reglering är inställd på att ändra hur du använder e cigg.

År 2016 kommer vaping att förändras i Storbritannien. Kommande regleringar och begränsningar innebär att det sätt på vilket du vape kommer nästan säkert att påverkas. Det finns 2 separata vägar som elektroniska cigaretter kan regleras under: Som tobaksvaror enligt EU-direktivet om tobaksvaror och som läkemedel med tillstånd från MHRA. Vi har sammanställt alla fakta du behöver veta om elektronisk cigarettreglering i 2016 och hur det kommer att påverka oss alla.

Det finns en uppdatering till den här artikeln här: TPD Vaping Laws UK – 2017 Regulations

Tobaksprodukterna från 2014 (TPD)

ecig-eu-ban-tweet-2 Det första EU-direktivet om tobaksvaror släpptes tillbaka år 2001. Det främsta målet var att minska tobaksförbrukningen i hela Europa, särskilt för den yngre generationen. Under 2014, efter stängda dörrar, beslutades att lägga till elektroniska cigaretter i detta direktiv för att tillåta reglering av dessa enheter genom att klassificera dem som tobaksrelaterade produkter. Efter flera misslyckade försök att få majoritet att komma överens om den nya revideringen för att inkludera e-cigs, var dessa nya föreskrifter buntade med flera andra förslag som vanlig förpackning, snävare åldersbegränsningar och större hälsovarningar för tobaks cigaretter för att äntligen få tillräckligt med röster för det passerar.

Det nyligen reviderade Tobaksproduktdirektivet föreslår att man reglerar e-cigaretter som en tobaksrelaterad produkt. Dessa nya regler som ska genomföras i EU-länderna kommer att ange hur tobaksrelaterade produkter (inklusive e-cigs) kan säljas, presenteras och tillverkas. Det nya direktivet träder i kraft den 20 maj 2016.

Några av de nya regler som TPD kräver att alla medlemsstater (inklusive Storbritannien) följer är:

Maximal storlek på påfyllningsbehållare av nikotinhaltig vätska är 10 ml.
Säg adjö till “normal” storlek behållare och köpa i större storlekar för att minska kostnaden. Tydligen är det här för att minska risken för oavsiktlig förgiftning, även om du fortfarande kan köpa en 2 liters flaska citronblek från din stormarknad.

Maximal storlek på patroner eller tankar överstiger inte 2 ml.
Det betyder slutet på stora tankar som många nu använder. Det är svårt att se någon motivering för att stödja denna begränsning.

Maximal nikotinstyrka hos e-vätska är 20 mg
Inte mer 24mg styrka – den höga styrkan som många människor börjar med att övergå från tobak. Tydligen igen på grund av förgiftningsbekymmer som har visat sig vara helt falska.

Elektroniska cigaretter måste ge en konsekvent mängd nikotin.
Hur detta tolkas kan göra eller bryta e-cigs. Ingen aktuell enhet kan ge en konsekvent dos som du kan rita för så lite eller så länge eller så hårt som du vill. Inte ens tobaks cigaretter måste uppfylla detta oanvändbara krav.

E-cigs och påfyllningsbehållare måste ha en mekanism för att säkerställa läckagefri återfyllning.

Återigen hur detta tolkas kommer att avgöra hur skadligt det kommer att vara. Inget aktuellt system kan säkerställa läckagefri återfyllning, eftersom detta i stor utsträckning ligger ner till användaren. Även om varför detta borde vara ett problem är okänt, är någon e-cig-användare vant med lite läckande och lär sig hur man hanterar det.

Om en “behörig myndighet” anser att en produkt kan utgöra en hälsorisk kan de vara förbjudna.
Om 3 medlemsstater förbjuder en produkt kan den då utvidgas till alla EU-medlemsstater, det vill säga ett täckt brett EU-förbud.

Utöver begränsningarna på produkterna finns det gott om onödigt byråkrati och krav på tillverkare och distributörer att följa.
Den som tillverkar eller säljer e-cigs måste anmäla och lämna information till sin medlemsstat för varje produkt eller produktvariation som de vill sälja. Detta inkluderar ingredienslistor, detaljerade utsläppsdata, toxikologiska data, information om nikotindoser och absorptionsdata, öppnings- och påfyllningsmekanismer och produktionsprocesser för varje enskild produktvariation som de vill sälja. Varje år ska uppgifter om försäljningsvolymer, produkttyper, konsumentpreferenser och undersökningar lämnas till medlemsstaterna. Detta kommer endast att öka kostnaderna som i slutändan måste vidarebefordras till konsumenten som gör e-cigs mindre attraktiva.

Tillbaka till en Fag-paketförordning

MEPs och användare protesterar utanför EU-parlamentet
MEPs och användare protesterar utanför EU-parlamentsmedlemmarna

Kritikerna av TPD har tagit problem med att vissa av de föreslagna reglerna för e-cigaretter är oförklarliga när man överväger de regler som gäller för vanliga cigaretter. Det kommer också att kväva tillväxten av detta otroligt upprorande och potentiellt livräddande alternativ till skadlig tobaksrök.

Martin Callanan, ledare för den europeiska konservativa och reformistiska gruppen (ECR), sade att lagstiftningen var för prescriptiv.

Tillbaka till en Fag-paketförordning

MEPs och användare protesterar utanför EU-parlamentet
MEPs och användare protesterar utanför EU-parlamentsmedlemmarna

Kritikerna av TPD har tagit problem med att vissa av de föreslagna reglerna för e-cigaretter är oförklarliga när man överväger de regler som gäller för vanliga cigaretter. Det kommer också att kväva tillväxten av detta otroligt upprorande och potentiellt livräddande alternativ till skadlig tobaksrök.

Martin Callanan, ledare för den europeiska konservativa och reformistiska gruppen (ECR), sade att lagstiftningen var för prescriptiv.

E-cigarett är säkert mycket bättre för dig än rökningstobak. Vi har kämpat för förnuftig reglering av e-cigs som erkänner den roll de spelat för att ta många tusentals människor av att röka.
Riksdagen röstade för e-cigs att vara lätt reglerad tills vi vet vilken förordning som kan krävas. Ändå slog parlamentsledamöter och kommissionstjänstemän en hel del byråkrati till förhandlingar i backroom utan att diskutera dem med e-cig-användare eller andra ledamöter. Vi har utarbetat stora delar av denna lag på baksidan av ett fagpaket med beslut om rökfyllda rum som ironiskt sett tillverkas i rökfyllda rum i Bryssel – Martin Callanan, konservativ parlamentsledamot
Ett av huvudmålen för den nya TPD är att hålla E-cigaretter ur händerna på barn eller ungdomar. Studier som undersökningen som utförs av ASH visar emellertid att det i verkligheten bara finns ett minuttal underårsåldern – mindre än 1%. Revisionerna drivs av en rädsla för “potentiellt skadliga nikotinnivåer” i E-cigaretter. Detta är helt enkelt ogrundat och väldigt oaktsamt.

MHRA medicinsk föreskrift Route

MHRA- eller läkemedels- och hälsovårdsproduktförordningen godkänner ansökningar om medicinsk godkännande av elektroniska cigaretter. Med en framgångsrik ansökan kan dessa produkter licensieras och marknadsföras som ett hälsosammare alternativ och effektivt för att hjälpa rökare att sluta. Men varje enskild produktvariation skulle behöva en egen licens och med varje licenskostnad på över 2 miljoner dollar är det helt enkelt omöjligt för andra än stora multinationella tobaksföretag att ens drömma om. Ett ecig-företag som kontaktade MHRA fick veta att de skulle behöva 900 licenser för att fortsätta att sälja det nuvarande produktsortimentet, vilket skulle kosta över 1,800 miljoner dollar (ja det är miljarder). Och utan garanti för att någon ansökan skulle bli framgångsrik är detta en enorm spelning som bara Big Tobaccos cig-a-likes hade råd att göra.

Jeremy-Mean-MHRA-E-Cig-Mr-MeanThe MHRA finansieras till stor del genom att bevilja medicinska licenser till läkemedel. Som ett resultat är de beroende av multinationella läkemedelsföretag, och deras politik är gjuten för att behaga den här industrin. Med “Big Pharma” förlorar man billigt miljontals förlust av försäljning från nikotinbytebehandlingar, du kan enkelt se vilken sida MHRA är bakom. MHRA har också en misstänkt rekord med reglering av vissa droger – du behöver bara Google “MHRA Seroxat” och du kommer att avslöja tillräckligt mycket bevis för att ifrågasätta dessa “medicinska byråers motiv”.

Vilken väg kommer Storbritannien att följa?

Nästan alla återförsäljare och tillverkare kommer att tvingas följa TPD, eftersom kostnaden för MHRA-undersökning kommer att vara för långt till hög. Som det står innebär detta en minskning av produktens tillgänglighet, variation, inovation och val för användaren. Det kommer också att innebära ökade kostnader som i slutändan måste vidarebefordras till konsumenten.
Multinationella företag som har råd med miljontals pund investeringar för medicinsk lisecening kommer att kunna marknadsföra sina produkter mer aggressivt med minskad konkurrens. På det sättet levererar MHRA effektivt tillbaka marknaden till Big Tobacco, de företag som tillbringade mycket av de senaste 50 åren försökte få folk tillkopplade tobaks cigaretter.

Hur TPD kommer att förändra hur du röker e cigg

Så från och med 2016 kommer de e-cigarettprodukter du använder kommer troligtvis att regleras under TPD. Så hur påverkar detta hur du vapen?

innokin-iClear-30
Produkter som iClear 30b kommer att förbjudas under TPD

Enligt TPD-reglerna kan alla påfyllningsbara produkter vara förbjudna, eftersom de inte har “en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage”.
Utbytbara huvuden kommer sannolikt att förbjudas. Under de nya reglerna kan huvudet på din förstärkare betraktas som “manipulering”.
Påfyll behållare över 10 ml – Banned! De flesta köper 30ml åt gången, men enligt de nya TPD-reglerna köper något över 10ml kommer att bli, du gissade det … .bannad!
Variabel-spänning och variabel-watt-produkter kan vara förbjudna. Enligt TPD: “elektroniska cigaretter leverera nikotindoserna på konsekventa nivåer under normala användningsförhållanden”.
Vad sägs om e-flytande styrkor – bra om du gillar något över 20mg då är du inte lycka till. Alla e-vätskor som är starkare än 20 mg kommer att förbjudas! Maximal styrka kommer antagligen att bli 18 mg eftersom leverantörer inte vill riskera att bryta mot reglerna.
En sannolikt massiv minskning av flavor och e-vätskor. Företagen måste tillhandahålla detaljerade “anmälningar” som innehåller alla kemiska komponenter i vätska och ånga. Ovanpå dessa data för komponenterna vid inandning måste levereras. Som om det inte var tillräckligt, kommer leverantören då att mäta produktens “beroendeframkallande”, men det skulle fortfarande vara oklart. Arbetet med kostnader, minskat utbud och tillgänglighet för produkter. Möjligheten att få ett EU-förbud om 3 medlemsstater bestämmer en produkt “kan utgöra en allvarlig risk för människors hälsa”. Vad kan du göra? writetothemKontakta din MEP på writetothem.com Om ovanstående verkar bara lite orättvist, se till att du står upp och talar ut. Kontakta din lokala ledamot för att uttrycka dina farhågor om den nya regleringsvägen. E-cigaretter går ner. Det enklaste sättet är att besöka www.writetothem.com och skicka över dina bekymmer on-line. Om du inte gör det, vänta sedan 2016 marknaden och sättet du vape om att förändras drastiskt! Det är inte över! Vi är inte begränsade till en blid, valfri marknad för överreglerade, överprövade och överprissatta produkter ännu. Det finns fortfarande hopp, ett e-cigarettföretag ser ut att utmana de nya reglerna. De har vunnit rätten att utmana EU: s TPD-regelverk och har haft några stora framgångar i de tidiga skeden av fallet. En slutlig konsumentprodukt Högsta medicinska experter är överens om att e-cigs borde vara konsumentprodukter.

TPD regulations in UK

TPD Vaping Laws UK – 2017 Regler

tpd 2017 I maj 2017 träder Tobaksvarutirektivet i kraft. Denna förordning skapades i EU-parlamentet av icke-valda tjänstemän, röstat igenom av parlamentsledamöterna och sammanföll med en enorm ökning av lobbyutgifterna inom tobaks- och läkemedelsindustrin. Men eftersom detta infördes i brittisk lag i maj 2016, röstade den senaste tiden att Brexit lämnar EU inte effekten av denna nuvarande lagstiftning, skulle enbart upphävande av lagen i Storbritanniens parlament ändra den nuvarande situationen.

Det här är en uppdatering till artikeln: “Elektroniska cigaretter 2016 – Hur E-cig UK-reglering är inställd för att ändra sättet du vape”, som fick hundratusentals visningar och hundratals kommentarer och aktier.

För att läsa om, här är några av de regler och begränsningar som måste följas för e-cigarettreglering för 2017.

UK Vaping Laws 2017

Maximal påfyllningsbehållare får inte överstiga 10 ml.
Bortsett från ökningen av miljöavfall från alla dessa extra plastflaskor, kommer detta att öka e flytande kostnad eftersom förpackningar utgör en betydande del av produktionskostnaden.

Maximal nikotinstyrka på 20 mg.
Ett slag mot nya användare som kommer från en stor rökning vana, 24 mg var en vanlig styrka för att börja med att sparka cigaretterna. Den största effekten kommer att finnas på DIY-marknaden, där höghållfast nikotinkoncentrat på upp till 72 mg / l vanligtvis användes för att blanda din egen juice. Ingen “slutkonsument” kan köpa nikotinbasvätska i styrka över 20 mg / liter och flaskstorlek över 10 ml.

Maximal tankkapacitet på 2 ml.
Säg adjö till mycket högpresterande och “sub ohm” vapningstankar och en massiv minskning av produktval. Förvänta att endast några få tankar ska vara tillgängliga och att fylla på dem mycket oftare.

Produktgodkännanden, Förpackningskrav, kundmeddelanden och datarapportering.
Några av detta välkomnas av branschen att öka kvalitetskontroll och säkerhet, men mycket av detta är redan gjort frivilligt av välrenommerade återförsäljare och tillverkare. Kostsam produktregistrering för varje produktvariation (varje variation av styrka och smak) kommer massivt att minska e-vätskevalet och nya smaker på marknaden. Extra kostnader för överensstämmelse leder slutligen till ökade kostnader för produkter till konsumenten.

Vaping i 2017

e-cig-starter-kitSo 2017 kommer att vara året för förändring för elektroniska cigaretter i Storbritannien. Förvänta sig en massiv shake up av branschen med mindre företag att stänga, en massiv minskning av produkt erbjudanden och ökade kostnader över hela linjen. På CigElectric har vi förberett oss för överensstämmelse i över ett år och är väl positionerade för att anpassa sig till förändringarna. Vi säljer våra 30 ml e-vätskor till den 19 maj och hoppas att alla våra populära smaker kommer att finnas i 10 ml storlek efter det, tyvärr kommer vår 24 mg styrka att avbrytas. Vi säljer vårt mycket populära EU-kompatibla Endura T18 startpaket och EU-kompatibla iClear clearomizer-sortiment tillsammans med andra högkvalitativa och kompatibla tankalternativ.

Vi rekommenderar att du fyller på dina vanliga produkter före den 20 maj, eftersom det kan vara en rush på grund av att kunderna lagrar sig som förberedelse för förbudet.